Dr. Kareem Muoasiru Abayomi

NAME:  Dr. Kareem Muoasiru Abayomi

DESIGNATION: Lecturing

RANK: Principal Lecturer

AREA OF SPECIALISATION: Yoruba Literature (Oral & Writing) 

PHONE NO.: 08165754101

E-MAIL: abakareem2014@yahoo.com

QUALIFICATIONS: B.A (Hons) M.A Phd

RESEARCH PUBLICATIONS:

Book:

Omolasoye, A. Adetoye, O., Ayodele, T., Oyedele, F. Omolasoye, O. & Kareem, M.A. (2013). Eko-ede ati asa Yoruba ape keji. Ilorin; Delma-Publishers.

S.M. Raji, M.M., Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe kini-in-ni. Ibadan, Extension Publications.

S.M. Raji, M.M Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe keji. Ibadan, Extension Publications.

S.M. Raji, M.M Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe keta. Ibadan, Extension Publications.

S.M Raji, M.M Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe karun-un. Ibadan, Extension Publications.

S.M Raji, M.M Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe karun-un. Ibadan, Extension Publications.

S.M Raji, M.M Aderibigbe, I.F Ojo, M.A Kareem (2016), Akotun ede Yoruba fun ile-eko alakoobere iwe kefa. Ibadan, Extension Publications.

Journals:

Kareem, M.A. (2010). Isamulo ede Yoruba ninu eto idajo ile Yoruba. Association of the Teachers of Yoruba Language and Culture of Nigeria Journal 4 (4), 58-65

Kareem, M.A. (2011). Ifoju tiori ajemose-okan (Psycho-analysis) wo iwa awon iriju esin ninu iwe Abe Aabo. Journal of Yoruba Studies (2) 200-208.

Kareem, M.A. (2013). Agbeyewo ewi ajemokuu laarin awon Egba ati Ijebu. Journal of Yoruba Studies, (3) 82-94

Kareem, M.A. (2014). Ipo Litireso alohun ati asa ninu iselu ati aabo orile-ede Naijiria: Fiimu Ona Lojin gege bi awota. Journal of the Association of Yoruba Language Lecturers in Colleges of Education. (3) 1, 122-130

Kareem, M.A. (2014/2015) Agbeyewo akoonu ati iwulo ewi ajemokuu laangbasa (Jona Ise Akadani Ede Yoruba). (19) 37-54

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL BODIES:

  1. Member, Association of Yoruba Lecturers in Colleges of Education in Nigeria (ASSYLLCEN)
  2. Member, Egbe Akomolede ati Asa Yoruba Naijiria.
  3. Registered Professional Teacher with the Teachers’ Registration Council of Nigeria.